Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja partnerskog programa Keto Srbija

Sporazum

Prijavom za članstvo u partnerskom programu Keto Srbija („Program“) pristajete da vas obavezuju sledeći uslovi i odredbe („Uslovi usluge“).

Keto Srbija zadržava pravo da povremeno ažurira i menja Uslove korišćenja usluge bez najave. Sve nove funkcije koje uvećavaju ili poboljšavaju trenutni Program, uključujući izdavanje novih alata i resursa, podležu Uslovima usluge. Nastavak upotrebe Programa nakon bilo kakvih promena predstavljaće vaš pristanak na takve promene.

Kršenje bilo kog od dolenavedenih uslova rezultiraće ukidanjem vašeg računa i oduzimanjem svih nepodmirenih uplata provizija povezanih lica zarađenih tokom kršenja. Pristajete da koristite Partnerski program na sopstveni rizik.

Uslovi naloga

  • Morate biti stariji od 18 godina da biste bili deo ovog programa.
  • Možete živeti u bilo kojoj državi da biste postali affiliate član.
  • Morate biti čovek. Nalozi registrovani „botovima“ ili drugim automatizovanim metodama nisu dozvoljeni.
  • Morate navesti svoje puno ime i prezime, važeću adresu e-pošte i sve druge potrebne informacije kako biste dovršili postupak registracije.
  • Vaše prijavljivanje može koristiti samo jedna osoba – jedno prijavljivanje koje deli više ljudi nije dozvoljeno.
  • Odgovorni ste za održavanje sigurnosti svog naloga i lozinke. Keto Srbija ne može i neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu zbog vašeg neispunjavanja ove bezbednosne obaveze.
  • Odgovorni ste za sav objavljeni Sadržaj i aktivnosti koje se odvijaju na vašem nalogu.
  • Privatno ili pravno lice ne može imati više od jednog računa.
  • Ne možete koristiti Partnerski program u bilo koje nezakonite ili neovlašćene svrhe. Tokom upotrebe Usluge ne smete kršiti nijedan zakon u vašoj nadležnosti (uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone o autorskim pravima).
  • Ne možete koristiti Partnerski program za zaradu na sopstveni račun proizvodima kompanije Keto Srbija.

Linkovi / baneri na vašoj web lokaciji, u vašoj e-pošti ili drugoj komunikaciji

Nakon što se prijavite za Partnerski program, biće vam dodeljen jedinstveni Affiliate kod. Dozvoljeno vam je postavljanje linkova, banera ili druge grafike koju pružamo uz vaš partnerski kod na vašu web lokaciju, u vašu e-poštu ili u drugu komunikaciju. Pružićemo vam smernice, stilove veza i grafička dela koja ćete koristiti za povezivanje sa Keto Srbija. U bilo kom trenutku možemo promeniti dizajn umetničkog dela bez najave, ali nećemo promeniti dimenzije slika bez odgovarajućeg obaveštenja.

Da bismo omogućili tačno praćenje, izveštavanje i obračun naknade za preporuke, pružićemo vam posebne formate veza koji će se koristiti u svim vezama između vaše web lokacije i Keto Srbije. Morate osigurati da svaka veza između vaše veb lokacije i Keto Srbije pravilno koristi takve posebne formate veza. Veze do Keto Srbije postavljene na vašoj web lokaciji u skladu sa ovim sporazumom i koje pravilno koriste takve posebne formate veza, nazivaju se „specijalne veze“. Vi ćete zarađivati naknade za preporuke samo u vezi sa prodajom proizvoda Keto Srbija koja se odvija direktno putem Posebnih veza; nećemo biti odgovorni za vas u slučaju bilo kakvog propusta vas ili nekoga na koga se pozivate da koristite posebne veze ili pogrešno ukucate svoj partnerski kod, uključujući do te mere da takav propust može rezultirati smanjenjem iznosa koji bi vam inače bili plaćeni shodno ovom sporazumu.

Linkovi treba da vode do stranice proizvoda koji se promoviše.

Naknade / provizije za preporuke i plaćanje

Da bi prodavac proizvoda mogao da ostvari naknadu za preporuku, kupac mora da klikne na poseban link sa vaše web lokacije, e-pošte ili druge komunikacije do https://ketosrbija.rs i da tokom te sesije dovrši porudžbinu za proizvod.

Provizije ćemo plaćati samo za veze koje naši sistemi automatski prate i prijavljuju. Nećemo plaćati provizije ako neko kaže da je kupio ili neko kaže da je uneo referalni kod ako ga naš sistem nije pratio. Provizije za poslovanje možemo platiti samo putem pravilno formatiranih posebnih veza koje su automatski pratili naši sistemi.

Zadržavamo pravo da diskvalifikujemo provizije zarađene lažnim, nezakonitim ili preterano agresivnim, sumnjivim metodama prodaje ili marketinga.

Isplate započinju tek kada zaradite više od 20 eura od pridruženog prihoda. Ako vaš pridruženi nalog nikada ne pređe prag od 20 eura, vaše provizije neće biti realizovane ili plaćene. Odgovorni smo samo za plaćanje računa koji su prešli prag od 20 eura.

Identifikovanje sebe kao partnera Keto Srbija

Ne možete izdati saopštenje za štampu u vezi sa ovim sporazumom ili vašim učešćem u Programu; takva radnja može rezultirati vašim otkazivanjem iz Programa. Pored toga, ne smete ni na koji način lažno predstavljati ili ulepšavati odnos između nas i vas, reći da razvijate naše proizvode, reći da ste deo Keto Srbija ili izraziti ili podrazumevati bilo kakav odnos ili povezanost između nas i vas ili bilo koje druge osobe ili entiteta osim što je izričito dozvoljeno ovim Ugovorom (uključujući izražavanje ili podrazumevanje da podržavamo, sponzorišemo, podržavamo ili doprinosimo novcu u bilo koju dobrotvornu ili drugu svrhu).

Ne možete kupiti proizvode putem linka za sopstvenu upotrebu. Takve kupovine mogu rezultirati (po našem isključivom nahođenju) zadržavanjem naknada za preporuku i / ili raskidom ovog Ugovora.

Dinamika plaćanja

Sve dok vaša trenutna zarada prelazi 20 eura, bićete isplaćivani svakog meseca. Ako od poslednje uplate niste zaradili 20 eura, platićemo vam sledećeg meseca nakon što pređete prag.Isplate su svakog 25. u mesecu.

Definicija kupca

Kupci koji proizvode kupe putem ovog programa smatraće se našim kupcima. Shodno tome, sva naša pravila, smernice i operativni postupci koji se odnose na porudžbine kupaca, korisničku podršku i prodaju proizvoda primenjivaće se na te kupce. U bilo kom trenutku možemo promeniti naše politike i operativne procedure. Na primer, odredićemo cene koje će se naplaćivati za proizvode koji se prodaju u okviru ovog programa u skladu sa sopstvenim politikama cena. Cene i dostupnost proizvoda mogu se povremeno razlikovati. Budući da promene cena mogu uticati na Proizvode koje ste naveli na svojoj veb lokaciji, ne biste trebali prikazivati cene proizvoda na svojoj veb lokaciji. Uložićemo komercijalno razumne napore da predstavimo tačne informacije, ali ne možemo da garantujemo dostupnost ili cenu bilo kog određenog proizvoda.

Vaše odgovornosti

Vi ćete biti jedini odgovorni za razvoj, rad i održavanje vaše web lokacije i za sve materijale koji se pojavljuju na vašoj web lokaciji. Na primer, vi ćete biti jedini odgovorni za:

– Tehnički rad vaše web lokacije i sve povezane opreme

– Osiguravanje prikazivanja posebnih veza na vašoj web lokaciji ne krši nijedan sporazum između vas i bilo koje treće strane (uključujući bez ograničenja bilo koja ograničenja ili zahteve koje vam postavlja treća strana koja hostuje vašu veb lokaciju)

– tačnost, istinitost i prikladnost materijala objavljenih na vašoj veb lokaciji (uključujući, između ostalog, sve materijale povezane sa proizvodima i sve informacije koje uvrstite u posebne veze ili ih povežete sa njima)

– Osiguravanje da materijali objavljeni na vašoj web lokaciji ne krše ili krše prava bilo koje treće strane (uključujući, na primer, autorska prava, zaštitne znakove, privatnost ili druga lična ili vlasnička prava)

– Osiguravanje da materijali objavljeni na vašoj web lokaciji ne budu klevetni ili na bilo koji drugi način nezakoniti

– Obezbeđivanje da vaša web lokacija tačno i adekvatno otkriva, bilo putem politike privatnosti ili na neki drugi način, kako prikupljate, koristite, skladištite i otkrivate podatke prikupljene od posetilaca, uključujući, gde je to moguće, da treće strane (uključujući oglašivače) mogu da poslužuju sadržaj i / ili reklame i prikupljaju informacije direktno od posetilaca i mogu da postavljaju ili prepoznaju kolačiće u pregledačima posetilaca.

Usklađenost sa zakonima

Kao uslov za vaše učešće u Programu, saglasni ste da ćete se, dok ste učesnik Programa, pridržavati svih zakona, uredbi, pravila, propisa, naredbi, licenci, dozvola, presuda, odluka ili drugih zahteva bilo kog državnog organa koji ima jurisdikcija nad vama, bilo da su ti zakoni itd. na snazi ili kasnije stupaju na snagu za vreme dok ste učesnik Programa. Bez ograničavanja prethodne obaveze, saglasni ste da ćete se kao uslov za učešće u Programu pridržavati svih važećih zakona (saveznih, državnih ili drugih) koji regulišu marketinšku e-poštu, uključujući, bez ograničenja, CAN-SPAM zakon iz 2003. i drugi zakoni protiv neželjene pošte.

Trajanje sporazuma i programa

Rok trajanja ovog Sporazuma započinje nakon što prihvatimo vašu prijavu za Program i završava kada ga raskine bilo koja strana. Vi ili mi možemo raskinuti ovaj ugovor u bilo kom trenutku, sa ili bez razloga, davanjem drugoj strani pismeno obaveštenje o raskidu. Po raskidu ovog Ugovora iz bilo kog razloga, odmah ćete prestati da koristite i uklonite sa svoje web lokacije sve linkove do https://ketosrbija.rs, kao i sve naše zaštitne znakove, banere i logotipe i sve ostale materijale koje smo vam obezbedili ili smo vam dali u naše ime u skladu sa ovim ili u vezi sa Programom. Keto Srbija zadržava pravo da prekine Program u bilo kom trenutku. Po završetku programa, Keto Srbija će isplatiti sve zaostale zarade ostvarene iznad 20 eura.

Prekid

Keto Srbija, po sopstvenom nahođenju, ima pravo da suspenduje ili ukine vaš račun i odbije bilo kakvu trenutnu ili buduću upotrebu Programa ili bilo koje druge usluge Keto Srbija iz bilo kog razloga u bilo koje vreme. Takvo ukidanje Usluge rezultiraće deaktiviranjem ili brisanjem vašeg Naloga ili vašeg pristupa Nalogu, kao i oduzimanjem i odustajanjem od svih potencijalnih ili budućih naknada na vašem Računu ako su zarađene prevarama, nezakonito ili preterano agresivne, upitne metode prodaje ili marketinga. Keto Srbija zadržava pravo da u bilo kom trenutku odbije uslugu bilo kome iz bilo kog razloga.

Odnos strana

Vi i mi smo nezavisni ugovarači i ništa u ovom ugovoru neće stvoriti partnerstvo, zajedničko ulaganje, agenciju, franšizu, prodajnog predstavnika ili radni odnos između strana. Nećete imati ovlašćenje da dajete ili prihvatate bilo kakve ponude ili izjave u naše ime. Nećete davati nikakve izjave, bilo na vašoj veb lokaciji ili na bilo koji drugi način, koji bi opravdano protivrečili bilo čemu u ovom odeljku.

Ograničenja odgovornosti

Nećemo biti odgovorni za indirektne, posebne ili posledične štete (ili bilo koji gubitak prihoda, dobiti ili podataka) koji nastanu u vezi sa ovim Ugovorom ili Programom, čak i ako smo obavešteni o mogućnosti takve štete. Dalje, naša ukupna odgovornost koja nastaje u vezi sa ovim Ugovorom i Programom neće premašiti ukupne naknade za preporuke koje su vam plaćene ili se plaćaju po ovom ugovoru.

Odricanje odgovornosti

Ne dajemo izričite ili podrazumevane garancije ili izjave u vezi sa Programom ili bilo kojim proizvodima koji se prodaju kroz Program (uključujući, bez ograničenja, garancije pogodnosti, prodajnosti, nekršenja ili bilo kakve podrazumevane garancije koje proizilaze iz toka izvođenja, bavljenja ili trgovinska upotreba). Pored toga, ne dajemo izjavu da će rad Keto Srbija biti neprekinut ili bez grešaka i nećemo biti odgovorni za posledice bilo kakvih prekida ili grešaka.

Nezavisna istraživanja

PRIZNAJETE DA STE PROČITALI OVAJ UGOVOR I SLAŽETE SE SA SVIM NJEGOVIM USLOVIMA. RAZUMETE DA MOŽEMO BITI U SVAKOM VREMENU (NEPOSREDNO ILI NEPOSREDNO) REFERALACIJE POTRAŽNJIH KUPACA POD USLOVIMA KOJI SE MOŽE RAZLIKATI OD OVIH SADRŽANIH U OVOM SPORAZUMU ILI RADI NA WEB SAJTOVIMA KOJI SU SLIČNI ILI KONKURETIRANI SA VAMA. NEZAVISNO PROCENJUJETE ŽELJENOST UČEŠĆA U PROGRAMU I NE POVEZATE SE NA BILO KOJE ZASTUPANJE, JAMSTVO ILI IZJAVU RAZLOŽENE OD OVIH U OVOM SPORAZUMU.

Arbitraža

Bilo koji spor koji se na bilo koji način odnosi na ovaj Ugovor (uključujući bilo kakvo stvarno ili navodno kršenje ovog Ugovora), bilo koje transakcije ili aktivnosti prema ovom Ugovoru ili vaš odnos sa nama ili bilo kojim od naših povezanih lica podleže poverljivoj arbitraži, osim u onoj meri u kojoj ste vi na bilo koji način prekršili ili pretili da ćemo kršiti naša prava intelektualne svojine, možemo zatražiti sudsku zabranu ili drugo odgovarajuće pravno sredstvo u bilo kom državnom ili saveznom sudu (a vi pristajete na neisključivu nadležnost i mesto održavanja takvih sudova) ili u bilo kom drugom nadležnom sudu . Arbitraža prema ovom sporazumu sprovodiće se prema tada važećim pravilima Američkog arbitražnog udruženja. Odluka arbitra je obavezujuća i može se doneti kao presuda u bilo kom nadležnom sudu. U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, nijedna arbitraža prema ovom sporazumu neće se pridružiti arbitraži koja uključuje bilo koju drugu stranu koja je predmet ovog sporazuma, bilo putem kolektivnog arbitražnog postupka ili na neki drugi način.

Ostalo

Na ovaj sporazum će se primenjivati zakoni Srbije, bez pozivanja na pravila koja regulišu izbor zakona. Ne možete dodeliti ovaj ugovor, po zakonu ili na neki drugi način, bez našeg prethodnog pismenog pristanka. Podložno tom ograničenju, ovaj Sporazum će biti obavezujući, izvršni u korist i biće izvršan protiv strana i njihovih naslednika i ustupača. Naš neuspeh u sprovođenju vašeg striktnog izvršavanja bilo koje odredbe ovog sporazuma neće predstavljati odricanje od našeg prava da naknadno primenimo takvu odredbu ili bilo koju drugu odredbu ovog sporazuma.

Neuspeh kompanije Keto Srbija da ostvari ili sprovede bilo koje pravo ili odredbu Uslova usluge neće predstavljati odricanje od tog prava ili odredbe. Uslovi usluge čine celokupan ugovor između vas i Keto Srbija i regulišu vaše korišćenje usluge, zamenjujući sve prethodne ugovore između vas i Keto Srbija (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje prethodne verzije Uslova usluge).